Reunie

Reünie zaterdag 19 januari 2019

Beste oud(leden) van muziekvereniging “Koningin Wilhelmina”,

Het is misschien al wel jaren geleden dat jullie speelden bij de muziekvereniging “Koninigin Wilhelmina”. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het nog niet zo lang geleden is, omdat door studie etc. jullie genoodzaakt waren om je lidmaatschap op te zeggen.

Wij zijn als muziekvereniging zeer benieuwd hoe het met jullie gaat. We hebben dan ook het voornemen om een reünie te organiseren, indien hiervoor voldoende belangstelling is. De reünie zal worden gehouden op zaterdag 19 januari 2019 in Farmsum/Delfzijl.

Het is onze bedoeling om ook samen muziek te maken. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar het zou natuurlijk prachtig zijn om het musiceren weer even op te pakken. En wellicht vinden een aantal van jullie het wel weer zo leuk om muziek te maken dat julle besluiten het musiceren weer helemaal op te pakken.

De dagindeling ziet er globaal als volgt uit:

11.00 uur, Welkom met koffie/thee enz. en welkomstwoordje
12.00 uur, Aanvang repetitie Orkest met korte pauze
13.30 uur, Broodmaaltijd
14.30 uur, Aanvang repetitie Malletband met korte pauze
16.30 uur, Aanvang uitvoering ingestudeerde werken
18.00 uur, Aanvang warm en koud buffet en na borrelen

Voor het organiseren van de reünie vragen we een kleine bijdrage om gedeeltelijk de kosten te dekken. We vragen deze eigen bijdrage alleen indien je gebruikmaakt van de broodmaaltijd en buffet. De eigen bijdrage is EUR 10 per persoon. Maak je geen gebruik van de maaltijden, dan is deelname aan de reünie kosteloos.

Ben je enthousiast geworden om eens weer de oud-leden en huidige leden te ontmoeten en eventueel weer samen muziek te maken? Meld je dan aan. 

Aanmelden voor de reünie op zaterdag 19 januari 2019 

Inschrijven voor de reünie is niet meer mogelijk. 

Met vriendelijke groeten,

De reüniecommissie: Johannes Swart en Ida van der Waal.