Contact

Molenstraat 2, 9936 EC, Farmsum, Netherlands
Adres:
06 - 45 772 350
Telefoonnr:
info@kon-wilhelmina.nl
E-mail:
Contactpersoon vereniging: Richard Stegmeijer (voorzitter)
Naam:
Bankrekening vereniging: NL78RABO0126239592 tnv "Muz.ver.Kon.Wilhelmina" te Delfzijl
Bankrek.: